AUMA Elektriske aktuatorer fra JSC

AUMA Elektriske aktuatorer

J.S.Cock AS har nå en rammeavtale med AUMA Skandinavia om levering av aktuatorer til det norske markedet.

AUMA har utviklet og bygd elektriske aktuatorer og ventilgirbokser i 50 år og er en av de ledende produsentene i bransjen.

Energisektor, vannindustri, petrokjemisk industri og brukere fra mange ulike industrier over hele verden er avhengige av teknologisk sofistikerte produkter fra AUMA. Drikkevann og distribusjon, samt avløp og rensing er grunnleggende forutsetninger for utvikling av infrastruktur. Forsyningssikkerhet er avgjørende for moderne vannindustri.

Rørledninger med forskjellige lengder og nominelle diametere må automatiseres med mange ventiltyper. AUMA-aktuatorer er mye brukt i stålkonstruksjoner for vannsystemer for å betjene lukker og sluseporter. AUMA-aktuatorer er kompatible med nesten alle ventiler og er tilgjengelige i forskjellige spenninger og dreiemomenter som starter ved 10Nm, og aktuatorene er i samsvar med alle gjeldende regler.

Med J.S.Cocks lokale service- og vedlikeholdsstøtte kan vi sikre at våre kundene våre vil ha en svært begrenset risiko for nedstengning av anlegg på grunn av produktfeil.

Mer om produkter: https://auma.se/produkter/elektriska-stalldon-och-vaxlar/elektriska-stalldon/ 

© 1897-2020 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.