COVID-19

COVID-19 oppdateringer

 

Fredag 03 desember 2021

 1. Interne kundebesøk er tillatt, men alle besøkende må registreres i M-Files og skal ikke bevege seg unødvendig rundt i våre lokaler. Alle besøkende må benytte munnbind så lenge de ikke sitter på en stol med en avstand på minst to meter til nærmeste medarbeider. Besøkende har heller ikke muligheten til å besøke to forskjellige soner i løpet av en dag.
 2. Alle ansatte kan besøke en annen sone forutsatt at den ansatte som er på besøk alltid holder minst 2 meter avstand til de andre ansatte, det alltid blir benyttet munnbind og at hender sprites eller vaskes før og etter besøket.
 3. Ved bruk av offentlig transport til og fra jobb skal det alltid benyttes engangsmunnbind som skal kastes før man kommer hjem eller på jobb. Kostnader knyttet til innkjøp av munnbind dekkes av selskapet.
 4. Avdelingene i Oslo og Bergen er delt opp i soner, se vedlagt dokument.
 5. Lunsj gjøres i egen sone.
 6. Alle ansatte som har muligheten for å jobbe hjemme skal gjøre dette.
 7. Verneombudene er ansvarlig for at det blir gjennomført vask av alle håndtak og kodelåser minst en gang om dagen.
 8. Om man har symptomer som feber, vondt i halsen, hoste så skal man holde seg hjemme med sykefravær eller hjemmekontor.
 9. Alle samlinger med mer enn 50 personer som ansatte skal delta på privat eller i jobb skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.
 10. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norge skal registrere reisen som et COVID-19 objekt i M-Files.

Torsdag 27 august 2021

 1. Lunsjordningen blir utsatt på ubestemt tid.
 2. Om man har symptomer som feber, vondt i halsen, hoste så skal man holde seg hjemme med sykefravær eller hjemmekontor.

Tirsdag 26 mai 2021

 1. Interne kundebesøk er tillatt, men alle besøkende må registreres i M-Files og skal ikke bevege seg unødvendig rundt i våre lokaler. Alle besøkende må benytte munnbind så lenge de ikke sitter på en stol med en avstand på minst to meter til nærmeste medarbeider. Besøkende har heller ikke muligheten til å besøke to forskjellige soner i løpet av en dag.
 2. Alle ansatte kan besøke en annen sone forutsatt at den ansatte som er på besøk alltid holder minst 2 meter avstand til de andre ansatte, det alltid blir benyttet munnbind og at hender sprites før og etter besøket.
 3. Ved bruk av offentlig transport til og fra jobb skal det alltid benyttes engangsmunnbind som skal kastes før man kommer hjem eller på jobb. Kostnader knyttet til innkjøp av munnbind dekkes av selskapet.
 4. Avdelingene i Oslo og Bergen er delt opp i soner, se vedlagt dokument.
 5. Lunsjordningen blir utsatt på ubestemt tid.
 6. Alle ansatte som ikke er ferdigvaksinert og som har muligheten for å jobbe hjemme skal gjøre dette.
 7. Verneombudene er ansvarlig for at det blir gjennomført vask av alle håndtak og kodelåser minst en gang om dagen.
 8. Om man har symptomer som feber, vondt i halsen, hoste så skal man holde seg hjemme med sykefravær eller hjemmekontor.
 9. Alle samlinger med mer enn 20 personer som ansatte skal delta på privat eller i jobb skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.
 10. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norge skal registrere reisen som et COVID-19 objekt i M-Files.

Mandag 25 januar 2021

 1. Interne kundebesøk er ikke tillatt.
 2. Eksterne kundebesøk og service oppdrag skal klareres med nærmeste leder.
 3. Det er tillat for ansatte fra en sone å besøke en annen sone forutsatt at de ansatte som er på besøk alltid holder minst 2 meter avstand til de andre ansatte og at det alltid blir benyttet munnbind og hender sprites før og etter besøket.
 4. Ved bruk av offentlig transport til og fra jobb skal det alltid benyttes engangsmunnbind som skal kastes før man kommer hjem eller på jobb. Kostnader knyttet til innkjøp av munnbind dekkes av selskapet.
 5. Avdelingene i Oslo og Bergen er delt opp i soner, se vedlagt dokument.
 6. Lunsjordningen blir utsatt på ubestemt tid.
 7. Alle ansatte som har muligheten for å jobbe hjemme skal gjøre dette.
 8. Verneombudene er ansvarlig for at det blir gjennomført vask av alle håndtak og kodelåser minst en gang om dagen.
 9. Om man har symptomer som feber, vondt i halsen, hoste så skal man holde seg hjemme med sykefravær eller hjemmekontor.
 10. Alle samlinger med mer enn 10 personer som ansatte skal delta på privat eller i jobb skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.
 11. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norge, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke og reisen skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.

Tirsdag 20 oktober 2020

 1. Interne kundebesøk er tillatt, men alle besøkende må registreres i M-Files og skal ikke bevege seg unødvendig rundt i våre lokaler. Alle besøkende må benytte munnbind så lenge de ikke sitter på en stol med en avstand på minst to meter til nærmeste medarbeider. Besøkende har heller ikke muligheten til å besøke to forskjellige soner i løpet av en dag.
 2. Det er tillat for ansatte fra en sone å besøke en annen sone forutsatt at de ansatte som er på besøk alltid holder minst 2 meter avstand til de andre ansatte og at det alltid blir benyttet munnbind og hender sprites før og etter besøket.
 3. Ved bruk av offentlig transport til og fra jobb skal det alltid benyttes engangsmunnbind som skal kastes før man kommer hjem eller på jobb. Kostnader knyttet til innkjøp av munnbind dekkes av selskapet.
 4. Avdelingene i Oslo og Bergen er delt opp i soner, se vedlagt dokument.
 5. Lunsjordningen blir utsatt på ubestemt tid.
 6. Alle ansatte som har muligheten for å jobbe hjemme skal gjøre dette.
 7. Verneombudene er ansvarlig for at det blir gjennomført vask av alle håndtak og kodelåser minst en gang om dagen.
 8. Om man har symptomer som feber, vondt i halsen, hoste så skal man holde seg hjemme med sykefravær eller hjemmekontor.
 9. Alle samlinger med mer enn 10 personer som ansatte skal delta på privat eller i jobb skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.
 10. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norge, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke og reisen skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.

Fredag 14 august 2020

 1. Interne besøk er ikke tillatt.
 2. Eksterne kundebesøk og serviceoppdrag skal klareres med nærmeste leder.
 3. Ved bruk av offentlig transport til og fra jobb skal det alltid benyttes engangsmunnbind som skal kastes før man kommer hjem eller på jobb. Kostnader knyttet til innkjøp av munnbind dekkes av selskapet.
 4. Avdelingene i Oslo og Bergen er delt opp i soner, se vedlagt dokument.
 5. Ansatte har kun tillatelse til å oppholde seg i samme sone som sitt kontor.
 6. Lunsjordningen blir utsatt på ubestemt tid.
 7. Alle ansatte som har muligheten for å jobbe hjemme skal gjøre dette.
 8. Verneombudene er ansvarlig for at det blir gjennomført vask av alle håndtak og kodelåser minst en gang om dagen.
 9. Om man har symptomer som feber, vondt i halsen, hoste så skal man holde seg hjemme med sykefravær eller hjemmekontor.
 10. Alle samlinger med mer enn 20 personer som ansatte skal delta på privat eller i jobb skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.
 11. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norge, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke og reisen skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.

Fredag 1 mai 2020

 1. Interne kundebesøk er tillatt, men alle besøkende må registreres i M-Files og skal ikke bevege seg unødvendig rundt i våre lokaler. Besøkende har heller ikke muligheten til å besøke to forskjellige soner i løpet av en dag.
 2. Eksterne kundebesøk og service oppdrag vil bli tillatt uten klarering fra nærmeste leder.
 3. Ansatte vil få muligheten til å benytte offentlig transport fram og tilbake fra jobb, men skal unngås i de tilfeller det er trangt om plassen.
 4. Ansatte vil få muligheten til å bevege seg mellom flere forskjellige soner i løpet av en dag så lenge man spriter hendene hver gang man går inn i en ny sone og holder minst 2 meter avstand til nærmeste medarbeider.
 5. Lunsjordningen vil fortsatt bli utsatt på ubestemt tid.
 6. Alle ansatte som føler det er mer hensiktsmessig å jobbe fra kontret kan nå gjøre dette.
 7. Verneombudene er ansvarlig for at det blir gjennomført vask av alle håndtak og kodelåser minst en gang om dagen.
 8. Om man har symptomer som feber, vondt i halsen, hoste så skal man holde seg hjemme med sykefravær eller hjemmekontor.
 9. Alle samlinger med mer enn 50 personer som ansatte skal delta på privat eller i jobb skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.
 10. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norge, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke og reisen skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.

Tirsdag 21 april 2020

 1. Interne kundebesøk er ikke tillatt.
 2. Eksterne kundebesøk og service oppdrag skal klareres med nærmeste leder.
 3. Ansatte skal ikke benytte offentlig transport fram og tilbake fra jobb.
 4. Ansatte har ikke tillatelse til å bevege seg mellom flere forskjellige soner i løpet av en dag.
 5. Lunsjordningen blir utsatt på ubestemt tid.
 6. Alle ansatte som har muligheten for å jobbe hjemme skal gjøre dette.
 7. Verneombudene er ansvarlig for at det blir gjennomført vask av alle håndtak og kodelåser minst en gang om dagen.
 8. Om man har symptomer som feber, vondt i halsen, hoste så skal man holde seg hjemme med sykefravær eller hjemmekontor.
 9. Alle samlinger med mer enn 50 personer som ansatte skal delta på privat eller i jobb skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.
 10. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norge, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke og reisen skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.

Fredag 13 mars 2020

 1. Alle samlinger med mer enn 50 personer som ansatte skal delta på privat eller i jobb skal registreres som et COVID-19 objekt i M-Files.
 2. Alle selgere skal ha hjemmekontor, om de trenger noe fra kontoret skal dette avtales med den avdelingen som har tilgang til utstyret og utstyrer skal plasseres på et egnet sted ute for opphenting.
 3. Alle ansatte som benytter offentlig transport til og fra jobb skal ha hjemmekontor.
 4. I Oslo har vi opprettet følgende 4 soner: Lager, LED verksted, Kontorer 1etg og Kontorer 2etg. Ansatte fra de ulike sonene skal ikke ha adgang til en annen sone.
 5. I Bergen har vi opprettet følgende 2 soner: Lager, Kontorer 2etg. Ansatte fra de ulike sonene skal ikke ha adgang til en annen sone.
 6. Verneombudene er ansvarlig for at det blir gjennomført vask av alle håndtak og kodelåser minst en gang om dagen.
 7. Alle som skal håndtere mat på kjøkkenet må vaske hendene grundig først.
 8. Om man har symptomer som feber, vondt i halsen, hoste så skal man holde seg hjemme med sykefravær eller hjemmekontor.
 9. Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene – uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.
© 1897-2021 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.