Kjekt å vite: Nozzle check - avansert versjon vs. standard

Videoene viser fordelen med å bruke den avanserte versjonen av Hyreval axial check valve istedenfor standard-typen. Den avanserte versjonen responderer mye raskere på vannslag og stenger tett umiddelbart, når for eksempel pumpene stopper eller ventiler stenger.

 
 
 
© 1897-2020 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.