Miljøteknikk messe

Messen Miljø & Teknikk er en møteplass for leverandører og innkjøpere innen kommunaltekniske fagområder som bl.a. avfall og gjenvinning, drift og vedlikehold av bygg og eiendom, utemiljø, veg, trafikk og vannforsyning. I 2019 arrangertes messen 5.-7. mars hos Norges Varemesse i Lillestrøm. J.S.Cock og Inline Prosess stilte opp med egen stand og presenterte nye og spennende produkter. Link til messen: http://miljoogteknikk.no/

Messen dekker fagområdene:

  • Avfall og gjenvinning
  • Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendom
  • Plan- og byggesak
  • Brann, sikkerhet og beredskap
  • IT, kart og geodata
  • Utemiljø, veg, trafikk, parker, idretts- og grøntanlegg
  • Vannforsyning, avløp og overvann
© 1897-2020 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.