Datasentre rundt i verden inneholder, og behandler enorme mengder data, og brukes til mer enn til skytjenester for bilder og videoer. IT-systemer er viktig over alt; hjemme, på jobb og offentlige. Forestill deg et besøk på sykehuset hvor alle IT-systemer er nede.
Disse datasentre er i kontinuerlig drift, og regnes i mange tilfeller som kritisk infrastruktur. Trygg og stabil drift er derfor helt avgjørende, og et fungerende kjølesystem er derfor enormt viktig.


Contacts


Brochures

Datasenter