Innvendige betonggulv i verksteds- og lagerlokaler

UTFORDRINGER

Kunden har et lager og verksted med moderat belastning, hvor alt vedlikeholdet gjøres av eget personell. Gulvet er tidligere behandlet med forskjellige typer epoksy.
Kunden ønsket et fleksibelt malingssystem med gode mekaniske egenskaper.

Enkle malingssystemer, med god lokal oppfølging fra leverandør var avgjørende. J.S. Cock, som har et stort utvalg av forskjellige malingssystemer, ble derfor valgt
som leverandør.

 

KORT BESKRIVELSE

På grunn av varierende belastning og tilstand på gulvene var det viktig med et enkelt malingssystem. Power Coat Aquafloor ga kunden ønsket fleksibilitet.

Kunden bruker også lokalene til demonstrasjoner av gulvvaskemaskiner og høytrykksvaskere. Det er derfor svært viktig at gulvet er pent til enhver tid. Regelmessig
vedlikeholdt er påkrevd. 

En gulvvaskemaskin ble benyttet til vask og avfetting før gulvet ble behandlet én gang med Power Coat Aquafloor. 

SYSTEMOPPBYGGING

√ Vask og avfetting med gulvvaskemaskin

√ Power Coat Aquafloor


VERKTØY:

Utførende firma: Eget vedlikeholdspersonell

© 2017 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.