Utvendige stålkonstruksjoner, begerverk

UTFORDRINGER

Begerverket er utsatt for stor mekanisk slitasje i et tøft industrielt miljø, korrosjonsmiljø C5I. 

Den mekaniske og værmessige slitasjen varierer i stor grad, og kunden ønsket derfor et enkelt malingssystem som var meget værtolerant, uten begrensninger med hensyn til overmaling og med lengst mulig levetid.

Power Coat “3in1” ble valgt på grunn av sine enkle og gode påføringsegenskaper, samt erfaringer med produktets styrke fra tidligere prosjekter.

KORT BESKRIVELSE

Da noen områder av en fagverks-konstruksjon er vanskelig å nå, var det viktig med et enkelt malings-system som hadde gode påføringsegenskaper og god kantdekk. Power Coat “3in1” tilfredsstiller alle kravene fra kunden, og ga ønsket fleksibilitet.

Alle områder som skulle behandles ble først vasket og klargjort for videre behandling. Konstruksjonen var shopprimet fra fabrikk. Alle sveiseskjøter og skader i shopprimeren ble malt med Power Coat Nitrofest. Deretter ble Power Coat “3in1” påført til 300 my tørr filmtykkelse.

SYSTEMOPPBYGGING

√ Shopprimet fra fabrikk

√ Power Coat Vask og Avfetting

√ Power Coat Nitrofest på alle skader og sveiseskjøter

√ Power Coat “3in1” til ønsket tørr filmtykkelse


VERKTØY:

Utførende firma: BIS Production Partner IFS AS

© 2017 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.