Stål- og aluminiumstak på produksjonslokaler

UTFORDRINGER

Kunden har store takflater som skal beskyttes, og som alltid skal være tette. 

Pace malingssystem beskytter mot vann og rust, forsegler småhull, sparer energi og demper lyd på metalltak. Pace er så tøyelig at den tåler alle plutselige temperatur-endringer uten å revne. Samtidig fornyer og beskytter systemet aldret metall, fiber-sement, tette og uglaserte teglstein og takpapp. I tillegg fungerer Pace selv i uvanlige og bratte takprofiler, og danner en ny vær-
bestandig overflate.

 

KORT BESKRIVELSE

Pace AlumaChron har i flere år blitt brukt av Sør-Norge Aluminium på grunn av egenskapene som fleksibel takmembran. Det gir et vanntett tak, og har i tillegg en tiltalende overflate.

"Vi har valgt å bruke Pace AlumaChron fordi det er et økonomisk og praktisk alternativ til å legge et helt nytt tak, samt at påføringen kan skje uten bruk av varme. Det sparer arbeidskostnader og eliminerer risikoen for brann", sier representanter fra Sør-Norge Aluminium.

SYSTEMOPPBYGGING

√ Pace Neoprene 66 Takreparasjonsmasse

√ Pace SeamGuard

√ Pace AlumaChron


VERKTØY:

© 2017 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.