POWER COAT ”3in1” NORSOK‐godkjent

01/01/2014

POWER COAT ”3in1”® NORSOK‐godkjent i hht M‐501 System 1, Edition 6

Power Coat "3in1"® er en korrosjonsbeskyttende enkomponent, polyestermodifisert alkydmaling, for langtids‐ beskyttelse av utsatte stålkonstruksjoner. Malingen har vært på markedet siden 1999, og blir blant annet brukt av Kystverket på mer eller mindre alle fyr fra Lindesnes til Nordkapp.

I oktober 2009 fikk J.S. Cock en henvendelse fra Statoil Hydro med informasjon om at de på Oseberg Feltsenter over flere år hadde utført tester av Power Coat "3in1"® på ulike bruksområder. Basert på disse testene vurderte Statoil Hydro å bruke dette produktet i forbindelse med vedlikeholdsmaling offshore. I første omgang ville det være aktuelt på mindre områder på Oseberg Feltsenter. Betingelsen for at Statoil Hydro kunne benytte Power Coat "3in1"® i større mengder offshore, var at produktet gjennomgikk tester og besto kravene i henhold til NORSOK M‐501, samt at produktet ikke inneholdt spor av isocyanater.

Power Coat "3in1"® ble testet av COT i Nederland med fokus på høykorrosive miljøer i internasjonal offshore‐ industri, men er på grunn av enkle krav til påføring også meget godt egnet til vedlikehold av alle typer stålkonstruksjoner, hvor vedlikeholdet utføres av personell med begrenset erfaring fra denne type arbeid. COT er en uavhengig testorganisasjon med over 70 års erfaring innenfor testing av maling for korrosjonsbeskyttelse.

Nylig kom rapporten fra COT som viste at Power Coat "3in1"® hadde bestått korrosjons‐ og vedheftskravene i den tøffeste internasjonale testen når det gjelder korrosjonsbeskyttelse, til og med uten at det ble benyttet en sinkrik grunning mot bart stål, noe som hittil har vært vanlig for å kunne bestå testen.

Det testede Power Coat "3in1"®‐systemet besto av:
1 strøk Power Coat "3in1"® farge RAL 7035
1 strøk Power Coat "3in1"® farge RAL 9007
1 strøk Power Coat "3in1"® farge RAL 7035
Total tørr filmtykkelse: Minimum 300 μm over Sa 2 ½ blåserensede plater i karbonstål.

Før selve korrosjonstesten startet ble platene påført en 2 mm bred og 50 mm lang ripe helt ned til bart stål. Som en del av NORSOK‐testingen kommer aldringstestene, såkalte sykliske tester (CCT tester). Her blir paneler malt med malingen som skal testes og eksponert som vist i figuren under. De står tre dager i et UV‐kammer/kondenskammer. Deretter følger tre dager i salttåkekammer, før panelene til slutt utsettes for lav temperatur (‐20°C) i fryseskap. Denne syklusen gjentas 25 ganger i totalt 4200 timer. Ved endt NORSOK‐test undersøkes platene i hht ISO 4628 for å bestemme i hvilken grad belegget er degradert. Belegget undersøkes for kritting, sprekkdannelser og blæring. Adhesjonsverdien måles i hht ISO 4624, samtidig som graden av underrusting blir målt.

​​

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7
UV/Kondens Salttåke -20°C
 72 timer 72 timer 24 timer

 

RESULTAT: POWER COAT "3in1"® OPPFYLLER ALLE KRAVENE (med god margin)
Ingen blæredannelse, ingen rustdannelse, ingen sprekkdannelse, ingen avskalling, litt kritting, mindre enn 8 mm korrosjonskryp fra risset.

BEDRE ENN KRAVET
Vedheften før og etter den tøffe testen viste gjennomsnittlige resultater på 6,4 kg/mm2 før 4200 timers eksponering, og 6,1 kg/mm2 etter 4200 timers eksponering. Dette er 25 % bedre enn kravene.

OG DET BESTE AV ALT – GOD VEDHEFT og ENKLERE FREMTIDIG VEDLIKEHOLD
Etter den ekstreme testen ble stålplatene overmalt med Power Coat "3in1"® uten maskinell behandling (nedsliping). En uke senere kunne ikke det nye strøket maling rives løs fra de tre strøkene som hadde vært igjennom den tøffe testen! Dette viser også at Power Coat "3in1"® egner seg meget godt som vedlikeholdsmaling i de tilfellene det kun er behov for et nytt toppstrøk.

© 2017 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.