Fyrtårn, bøyer og sjømerker

UTFORDRINGER

Norske fyr er lokalisert på de mest værutsatte stedene rundt omkring i Norge, og valget av korrosjonshindrende malingssystem er kritisk.

Alt vedlikehold er gjort “på stedet”, under svært varierende forhold. Det er derfor viktig at malingssystemet også er værtolerant, i tillegg til meget god korrosjonsbeskyttelse, slik at utført arbeid ikke blir påvirket av endrede forhold.

På grunn av geografisk spredning er det også viktig at malingssystemet er enkelt, slik at det kan benyttes over hele landet. 

 

KORT BESKRIVELSE

Kystverket har i mer enn 10 år benyttet Power Coat som sitt primære malingssystem.

Kystverket og J.S. Cock har i samarbeid utviklet malingssystemet over tid, og hele tiden tilpasset det til nye utfordringer og nye produkter. Alle utførende bedrifter som Kystverket eventuelt benytter, bruker det samme systemet.

Grunnet det ekstreme været og begrensede muligheter for vedlikehold blir det benyttet en sinkgrunner som første strøk. Deretter bygges nødvendig tørr filmtykkelse opp med Power Coat “3in1”, som gjentatte ganger har vist seg å være det beste malingssystemet.

SYSTEMOPPBYGGING

√ Power Coat Vask og Avfetting

√ Forbehandling til minimum C St 2/Sa 2 1/2/Wa 2

√ Power Coat Monoseal 70/20 fuktighetsherdende sinkgrunner

√ Power Coat “3in1” til korrosjonsklasse C5M


VERKTØY:

Utførende firma: Kystverket, Bilder: Kystverket

© 1897-2021 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.