Industri Sprøyter fra Graco

InformationBrosjyrerContact us

For at et malingssystem skal fungere som tiltenkt må overflaten være korrekt forbehandlet. Korrekt forbehandling er nødvendig for å sikre kvaliteten i den totale overflatebehandlingen og bidrar til lengre levetid, og lavere vedlikeholdskostnader.

Majoriteten av malingssvikt skyldes utilstrekkelig forbehandling, feil overflateprofil (ruhet), overmaling av forurenset overflate eller innesperring av fuktighet eller løsemidler. Forurensninger som rust, smuss, fett, salt, gammel maling med dårlig vedheft osv. på overflaten gir dårlig vedheft for ny maling og vil redusere levetiden av malingssystemet vesentlig.

Våtsandblåsing har blant annet den fordelen at når det gjelder gamle, forurensede og rustne overflater vil mange av de oppløselige korrosjonsforbindelsene og forurensningene som ligger i overflatens ujevnheter bli vasket ut, samtidig som du ved hjelp av blåsemiddel skaper en god overflate og profil (Ruhet) for videre overflatebehandling.

Forbehandling i korte trekk

  • Rust og defekt belegg fjernes med egnet metode (EcoQuip)
  • Forurensninger fjernes med emulgerende vaskemidler hvis nødvendig (Power Washer, Hydra-Clean)
  • Skap korrekt overflateprofil (ruhet) iht malingssystemets spesifikasjoner (EcoQuip)
  • Overflaten rengjøres og må være helt ren, tørr og støvfri før malingen påføres (EcoQuip, Power Washer, Hydra-Clean)

Alexander Korsgaard

Sales Representative - Graco IED
M: +47 482 46 350
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dept: Oslo

Morten Ottesen

Sales Representative - Graco IED
M: +47 900 30 936
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dept: Trondheim

Torgeir Stald

Product Manager - Paint
FROSIO Level III
M: +47 908 25 390
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dept: Bergen

Switchboard

Oslo           +47 22 21 51 00 
Bergen       +47 55 39 32 00
Arendal       +47 37 06 11 40
Trondheim  +47 90 75 72 91