Sesjoner 1-til-1

Ønsker du private 1-til-1 sesjoner for å diskutere spesifikke problemer eller for å få utfyllende informasjon om innholdet i foredragene?
Vennligst ta kontakt med oss på ivve@jsc.no og oppgi hvem du ønsker å snakke med, eventuelt hva du ønsker å diskutere, samt ønsket tidspunkt så setter vi opp en avtale for deg.

 

For å avbestille registrasjon og andre spørsmål kontakt: ivve@jsc.no

Valve and piping materials offshore - Jarl Skauge, Metallurg (på norsk)

Valve and piping materials offshore - Jarl Skauge, Metallurg (på norsk)

Ventiler og rørmaterialer offshore. Korrosjon og bruk av titan.

 

Hva står mot korrosjon i oksiderende kloridkonsentrajonsmiljø som sjøvann?

Med etterhvert stor erfaring fra olje, gass, kjemi, sjøfart, forsvar og prosessindustri internasjonalt ble det på 1990-tallet klart identifisert at selv duplex, superduplex, og de spesielt CrNi legerte stål i 6Mo og kobberbaserte metallene hadde betydelige problemer mot diverse korrosjonstyper.

Spesifikt innen olje og gassindustrien offshore var det stor bekymring blant ingeniørene når særlig kritiske og andre diverse rørsystemer måtte ha levetidsmessige krav til over 70 år i drift på sokkelen, med forlengelse til forventet over 100 år på GBS konstruksjonene som Troll!

Foredraget belyser de tekniske egenskaper hos titan og dets tilgjengelighet og en viss sammenligning med de vanligere brukte CrNi ståltypene. Det berører også noen aspekter som går utover det som i dag er den vanligste bruken av Titan ASTM gr 2 innen offshorevirksomheten. Foredraget vil også komme inn på problemer knyttet til galvanisk- og spaltekorrusjon.

Nøkkelord:

› Corrosion

› Galvanic corrosion

› Temperature

 

Skauge Ing Bureau har vært aktiv innen marine metaller siden 1990 og var en viktig bidragsyter til at titan etterhvert ble det foretrukkede metallet for sjøvannsutsatte komponenter innen norsk oljevirksomhet og i Sjøforsvaret.
Jarl Skauge har med sin tekniske bakgrunn fra norskbasert prosess-engineering, samt internasjonal og norsk mekanisk tungindustri representert store titanindustrielle foretak som: TIMET Inc, Reactive Metals Inc, Titanium Industries Inc, Permascand AB og Wilh Schulz Gmbh.
Skauge, via Brødrene Dahl AS, dro i gang og substansierte norsk lagerføring av titan i rør og fittings. Det ble presentert detaljert titanteknisk informasjon for engineering-selskapene og til leverandørindustrien- og tydelig til stor interesse.  Derved ble gradvis titan gr 2 til et standard ‘lang-levetids-metall’ i befatning med sjøvannkonstruksjoner.

Event Properties

Event Date 13.06 / Thu 10:15
Event End Date 13.06 / Thu 11:30
Location Hotel Scandic Hammerfest
Categories Day 2 (13.06.2019)
We are no longer accepting registration for this event

Location Map

Valves, Actuation & Instrumentation

Products
Markeds
News
Contact us

 

Paint sprayers

Products
Follow us
News
Contact us

 

© 2017 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.