Tankanlegg I

UTFORDRINGER

Tankanlegget til Bunker Oil AS er lokalisert på et av de mest værutsatte stedene i Norge, og valget av korrosjonshindrende malingssystem er kritisk.

Alt vedlikehold er gjort “på stedet”, under svært varierende forhold. Det er derfor viktig at malings-systemet også er værtolerant, i tillegg til å go meget god korrosjonsbeskyttelse.

Bunker Oil AS skal også drifte alle tankanleggene i vedlikeholdstiden, og det er viktig med kontinuitet i arbeidetprossesen.

KORT BESKRIVELSE

Bunker Oil AS valgte Power Coat “3in1” på grunn av fleksibiliteten i malingssystemet. Power Coat “3in1” krever heller ikke forbehandling til Sa 2 1/2, som mange av de konkurrerende malingssystemer gjør. I tillegg var det viktig med en lokal forhandler som kan gi den nødvendige oppfølgingen.

Bunker Oil AS sparte mange dager med forbehandling da de valgte Power Coat “3in1”. På et så værutsatt sted som Båtsfjord er det viktig å utnytte dagene til å påføre malingen.

Bunker Oil AS valgte å benytte Power Coat Blyfri Mønje på alle områder med begynnende korrosjon og på de mest utsatte områdene, som sveiseskjøter og skarpe kanter. Tankene ble deretter påført to strøk med Power Coat “3in1”, til ønsket tørr filmtykkelse.

SYSTEMOPPBYGGING

√ Power Coat Vask og Avfetting

√ Forbehandling til minimum C St 2

√ Power Coat Blyfri Mønje

√ Power Coat “3in1” til korrosjonsklasse C5M


VERKTØY:

Utførende firma: Eget personell Bunker Oil AS

Valves, Actuation & Instrumentation

Products
Markeds
News
Contact us

 

Paint sprayers

Products
Follow us
News
Contact us

 

© 2017 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.