Utvendige stålsøyler og -bjelker

UTFORDRINGER

Komplett utvendig rehabilitering av bakgården på Borettslaget Vardøgata i Oslo.

Utfordringen var tildels sterkt korroderte stålsøyler og -bjelker, med tildels vanskelig adkomst for forbehandling og maling. Karlsen & Nordseth brukte STO som sam-arbeidspartner vedrørende utbedringer av mur- og betongelementer.  

Utførende firma ble valgt p.g.a. dyktighet og nøyaktighet. For gårdeier var kvalitet viktigst, ikke pris. 

KORT BESKRIVELSE

Stålprofilene ble først grundig renset og klargjort. Grunnet vanskelig tilkomst flere steder ble Power Coat Rusthindrende Mønje påført alt bart stål p.g.a. de utmerkede penetrerende egenskapene. Deretter ble Power Coat “3in1” RAL 7001 påført tre strøk til 240 my tørr filmtykkelse.

Karlsen & Nordseth Entreprenør AS kontrollerte at de hadde oppnådd riktig tørr filmtykkelse, i hht anbefalingene fra både leverandør og malingsprodusent. Power Coat tørrfilmmåler er en nyttig investering som bidrar til sikker kontroll på ferdig utført arbeid.

SYSTEMOPPBYGGING

√ Power Coat Vask og Avfetting

√ Forbehandling til minimum C St 2

√ Power Coat Rusthindrende Mønje

√ Power Coat “3in1”

VERKTØY:

Utførende firma: Karlsen & Nordseth Entreprenør AS, Bilder: Jørgen Johansen, TecnoGuard AS

© 1897-2020 J.S.Cock AS. All Rights Reserved.