VA - Messene 2022

VA - Messene 2022

VA - Messene 2022 nærmer seg og første stopp blir Kristiansand 8.mars. 
Deretter finner du oss i Bergen 10.mars, Oslo 15.mars og Trondheim 17.mars. 

Besøk messene så du ikke går glipp av kompetansehevende informasjon til inspirasjon og kunnskap innen løsninger for mengdemåling i overløp, ledningsnett og andre applikasjoner. 
VA messene tilbyr som tidligere et seminarprogram av høy kvalitet med aktuelle tema.

Vil du ha besøk av oss i forkant eller etterkant av de forskjellige stoppene gi oss en tilbakemelding.